WELDER-IRONWORK-FIXER

„Solidity, Quality, Innovation- our formula for success in the metal industry. Trust Us, and together we will be able to lay the durable foundation for Your future!”

Join us

We are looking

We are currently looking for a person working on the position of a: WELDER-IRONWORK-FIXER

JOIN OUR TEAM, where precision meets passion. Keep making top quality products with us.

SCOPE OF DUTIES for a WELDER:

 • preparing materials for welding
 • analyzing technical drawings and construction plans
 • adjusting appropriate welding techniques
 • setting up and configuring welding equipment in accordance to technical parameters
 • qualified in MAG 135 welding method

SCOPE OF DUTIES for a FIXER:

 • fixing construction elements on the basis of technical documentation
 • making repairs and modifications in accordance to requirements and guidelines
 • keeping detailed production records

REQUIREMENTS:

 • metal-industry-oriented professional or technical education preferred
 • knowledge of technical drawings
 • experience in the production of steel structures appreciated
 • precision in carrying out the tasks, care of the quality of performed tasks

WHAT WE OFFER:

 • working under a contract of employment at a dynamically developing company
 • attractive salary with a possibility of bonus for engagement and solid work
 • access to modern equipment
 • opportunity to participate in up-grade qualification trainings and courses
 • opportunity to develop in the profession and to choose own career path
 • social package in a form of medical care and private life insurance
 • smartlunch-catering co-financed by the employer
 • subsidies to commuting
 • extra bonus for public holidays and leave

 JOIN TEKRA!

If you are ready to take up the challenge and to develop with us, send us Your CV today to our e-mail address: praca@tekra.com.pl and join the team of sector leaders.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 • Administratorem danych osobowych jest Tekra Sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie, ul. Przemysłowa 1.
 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 77 RODO, do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji.
 • Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od złożenia aplikacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą udostępnianie podmiotom trzecim oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Aplikacje niezawierające klauzuli zgody i aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone.