Spawanie

Manualne i zrobotyzowane


Obszary działalności firmy TEKRA nakierowane są na specyficzne potrzeby poszczególnych klientów. Spektrum usług obejmuje wszystkie stopnie procesu przetwarzania stali, szczególny nacisk kładąc na wysokowytrzymałe stale drobnoziarniste.
Nasi pracownicy wykwalikowani są w wielu metodach spawania. W obecnej chwili realizujemy spawanie metodami:

Mag
Mag-Plus

Cały proces jest stale monitorowany przez inżyniera spawalnika oraz specjalistów ds. jakości zgodnie z wdrożoną normą:
PN-EN ISO 3834-2
DIN EN 1090-2 -EXC 3

Certyfikowany system zarządzania jakością według normy
DIN EN ISO 9001: 2008